Richtlijnen Corona virus binnen Jess GGZ

 

Beste cliënten en ouders,

 

Inmiddels is het Corona virus steeds serieuzer aan het worden. Aangezien ons werk voornamelijk bestaat uit face-to-face contact vinden wij het belangrijk om jullie te informeren hoe wij hiermee omgaan:

 

 

 

 

We volgen de richtlijnen van de GGD en RIVM. Omdat wij gesprekken vaak 1-op-1 voeren wordt dit nog toegestaan. Het is hierbij belangrijk dat:

  • We elkaar niet aanraken.
  • Afstand houden tussen elkaar (ongeveer 1,5 meter)

Zolang wij als team en jij als cliënt je goed voelt zijn jullie nog welkom bij ons. We zullen echter kijken welke gesprekken mogelijk telefonisch of met behulp van videobellen kunnen en welke nog wel face-to-face plaatsvinden. Sommige face-to-face gesprekken zijn namelijk, gezien onze werkzaamheden, niet altijd anders in te richten. Als je een afspraak hebt staan in de komende drie weken (tot 6 april), nemen wij met ieder van jullie persoonlijk contact op om te vertellen welke vorm past bij jou situatie.

 

We willen jullie ook vragen om bij symptomen zoals niezen, loopneus, licht hoesten of verhoging, dit aan ons door te geven en de afspraak af te zeggen. We kijken dan samen naar een passend alternatief.

 

Indien we vanuit de GGD of de RIVM andere instructies ontvangen, zullen wij jullie hierover inlichten.

 

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en bij vragen kun je mailen naar info@jessggz.nl