Gezinstherapie: het hele gezin centraal

 

Sinds kort bieden we bij Jess GGZ ook gezinstherapie aan, ook wel systeemtherapie genoemd.

 

In de praktijk helpen wij veel kinderen met allerlei moeilijkheden. Maar regelmatig zien we dat er ook factoren zijn, binnen of buiten het gezin, die meespelen in de problemen waarmee het kind is aangemeld. Met gezinstherapie ga je dit verder ontdekken en leer je hoe iedereen binnen het gezin invloed heeft op elkaar en de problemen die er zijn.

 

 

Wanneer een gezinstherapie wordt gestart, kom je met het hele gezin naar de systeemtherapeut. Hier krijgen we dan een indruk van de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Daarna vertelt de systeemtherapeut de bevindingen en volgt er een advies. Als er daarna gezinstherapie wordt gestart, bespreek je samen welke thema's aan bod komen en wie daarbij aanwezig gaan zijn.

 

Waarvoor wordt gezinstherapie onder andere ingezet?

  • Moeilijkheden tussen ouders en kind, broers en zussen.
  • Moeilijkheden tussen ouders (opvoeding, relatie).
  • Gedragsproblemen.
  • Ingrijpende gebeurtenissen (ziekte, overlijden, etc.)
  • Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen.

Op deze manier hopen we dat jullie als gezin weer meer gezelligheid thuis krijgen!