Onze hulp

Met de volgende problemen kun je bij ons terecht:

 

- Angst en spanning

- Stemmingsproblemen.

- Gedragsproblemen.

- Trauma.

- Laag zelfbeeld.

- Problemen in sociaal contact.

- Emotieregulatie problemen.

-  Aandacht- en concentratieproblemen.

- Eetproblemen.

- Persoonlijkheidsproblemen.

-  Gezinsproblemen.

- Hechtingsproblemen

 

 

Therapie

Binnen een behandeltraject wordt er zowel individueel als met het systeem (school en gezin) gewerkt aan de hand van een vooraf opgesteld plan. Hierbij kan gedacht worden aan leren omgaan met emoties, weer lekker in je vel zitten, minder piekeren, vertrouwen in jezelf.

 

Binnen de behandeling maken we vaak gebruik van diverse bewezen behandelmethodes zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR, Schematherapie en NIKA. Een behandeling duurt meestal 45 minuten.

 

Groepsbehandeling
Wij bieden op dit moment oudergroepen gericht op ASS. Vanaf 2022 bieden wij ook groepsbehandeling gericht op het versterken van je zelfbeeld en zullen wij groepsbehandeling geven voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP-kinderen).

Werkwijze

Een traject bij Jess GGZ bestaat ongeveer uit de volgende fasen:

 

Aanmelding

Je vult het aanmeldformulier in op onze website. We hebben een apart formulier voor kinderen en volwassenen. Met jouw gegevens kunnen we een dossier voor je aanmaken. We hebben daarbij een verwijsbrief nodig van de huisarts of de gegevens van jullie contactpersoon vanuit de gemeente.

 

Telefonische screening

Na je aanmelding nemen wij contact met je op om je hulpvraag te bespreken. Zo kunnen wij bepalen of wij de passende hulp kunnen bieden.

 

Intake

Je wordt uitgenodigd voor het eerste gesprek bij ons op locatie. Kinderen tot 18 jaar zien we de eerste keer graag samen met de ouders/verzorgers. We voeren dan apart een gesprek met het kind en de ouders. Boven de 18 jaar heb je het intakegesprek met de therapeut die ook de behandeling gaat bieden. Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op je hulpvraag. We bekijken of Jess GGZ het best passend is voor jouw hulpvraag en bespreken met jullie welke behandeling we zullen inzetten. Soms komt het voor dat wij na de intake toch doorverwijzen naar andere hulp, omdat dit beter aansluit bij je hulpvraag.

Onderzoek

Wanneer het onduidelijk is waar de problemen vandaan komen kan een diagnostisch onderzoek ingezet worden. Hierdoor leer je te begrijpen wat je problemen betekenen en wat je hiermee kunt doen. Wanneer er na de intake een diagnostisch onderzoek ingezet wordt, volgt er een testgedeelte en een adviesgesprek. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt er een keuze gemaakt in het soort onderzoek.

 

Behandelplan

Wanneer er gestart wordt met een behandeling, maak je samen met de therapeut een behandelplan. Hierin komt te staan waar je aan wil werken. We stellen haalbare doelen op en evalueren deze regelmatig zodat we duidelijk weten waar je aan werkt.

 

Verwijzer

De persoon die je heeft verwezen naar ons, wil graag weten hoe het met jou gaat. Daarom sturen wij na de intake of na het onderzoek een brief naar de verwijzer toe met de uitslag en het gegeven advies. Ook na afloop van de behandeling wordt de verwijzer geïnformeerd middels een brief. Als het nodig is hebben we tussendoor ook contact met de verwijzer.

 

Afsluiting traject

Wanneer je doelen behaald zijn wordt je traject bij Jess GGZ weer afgesloten. We kijken samen terug op het traject en kijken wat je geleerd hebt. We vragen je aan het einde ook hoe effectief je de hulp bij Jess GGZ vond.

 

In geval van crisis

Wij werken van 09.00 tot 17.00 en hebben geen opnamefaciliteiten of crisisdienst. Dat betekent dat je welkom bent indien er geen sprake lijkt van een hoge crisisgevoeligheid of een hoog risico op suïcidaliteit. Dit betekent dat je stabiel genoeg moet zijn om de tijd tussen twee afspraken te overbruggen. Je hebt in principe 1 keer in de week een afspraak.

 

HKZ Gecertificeerd

Sinds 2021 is Jess GGZ officieel HKZ gecertificeerd. Hiermee kan Jess GGZ aantonen dat intern de zaken goed op orde zijn, de cliënt centraal staat en dat er voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg.